Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Keizers Advocaten geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met de maatschap Keizers Advocaten. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onze algemene voorwaarden kunt u op onze website terugvinden. Voor inzage, klik hier.