mr. M.J.L. (Martijn) Versantvoort

Martijn Versantvoort (1976) rondde zijn rechtenstudie (civiel recht) in 2000 af aan de Universiteit van Tilburg en werd in 2001 beëdigd als advocaat. Al tijdens zijn studie ging zijn belangstelling in het bijzonder uit naar het ondernemingsrecht en het insolventierecht en ook thans houdt hij zich nog met deze rechtsgebieden bezig.

Het bijstaan van bedrijven in moeilijkheden, het beoordelen en opmaken van commerciële contracten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van de bancaire, financierings- en procespraktijk behoren tot zijn dagelijkse praktijk.

 

Martijn Versantvoort treedt veelvuldig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling. In dat kader heeft hij vanaf 2004 een aantal postdoctorale specialisatieopleidingen gevolgd en met succes afgerond: te weten de opleiding “Insolventierecht voor Curatoren”, de specialisatieopleiding “Insolventierecht” bij de Grotius Academie en de bedrijfseconomische opleiding “Financiële economie voor curatoren” aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Hij is lid van “INSOLAD” en INSOL International, specialistenverenigingen op het gebied van het insolventierecht.

 

Insolad logo