N.H.M. (Noreen) Dortmans

Noreen Dortmans is secretaresse bij Keizers Advocaten. Zij ondersteunt de advocaten en verzorgt de dagelijkse uitvoering van alle voorkomende taken op secretarieel gebied.