historie en focus

Keizers Advocaten is in 2008 als onafhankelijk en gespecialiseerd advocatenkantoor gestart door Ton Keizers, Guido Sanders en Marcel Smets. Na het overlijden van Ton Keizers in 2011 hebben Guido Sanders en Marcel Smets het kantoor voortgezet en uitgebreid, onder meer door de komst van Martijn Versantvoort en Ben Arends. Keizers Advocaten is vanaf de start gehuisvest in het kantoorpand aan de Fellenoord 230, in het centrum van Eindhoven. 

De focus van Keizers Advocaten is vanaf het begin gericht op het adviseren en begeleiden van cliënten op het gebied van ondernemingsrecht, insolventie, financiering & zekerheden, vastgoed, omgeving en overheid. Een gedegen, efficiënte en slagvaardige benadering door onze advocaten was en is daarbij het uitgangspunt. 

 

onze cliënten en netwerken

Keizers Advocaten adviseert en begeleidt ondernemingen, (semi-) overheden en particulieren. Wij mogen multinationals, MKB-bedrijven, ondernemers, diverse instellingen (uit onder meer de zorg en overheid) en gemeentes tot onze klantenkring rekenen. Het gaat vaak om langjarige relaties met cliënten uit de regio Eindhoven. 

Als onafhankelijk advocatenkantoor is Keizers Advocaten vrij om cliënten in voorkomend geval door te verwijzen naar dienstverleners of bedrijven die beschikken over specifieke ervaring en expertise waar de cliënten behoefte aan hebben. Keizers Advocaten beschikt over een breed (internationaal) en functioneel netwerk van bedrijven en instellingen en schakelt dat netwerk graag in ten behoeve van haar cliënten.

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

Keizers Advocaten werkt in bepaalde gevallen, indien de zaak of de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven, op basis van gefinancierde rechtsbijstand. In zulke gevallen betaalt de cliënt enkel een beperkte eigen bijdrage en wordt een landelijk vastgesteld tarief bij de raad voor de rechtsbijstand gedeclareerd.

Een aantal van onze advocaten is naast de reguliere praktijk ook onbezoldigd actief bij instellingen, verenigingen en clubs in de regio Eindhoven. Dat doen zij vanuit persoonlijke interesse en de wens om een actieve maatschappelijke bijdrage te leveren. Daarnaast is Keizers Advocaten lid van de Club van 52, waarin jaarlijks een week de exploitatie wordt geadopteerd van het Ronald Mc Donaldhuis in Veldhoven.