financiering, zekerheden & insolventierecht

In zaken met betrekking tot financiering en zekerheden zijn wij voor onze cliënten regelmatig steun en toeverlaat. Wij begeleiden cliënten bijvoorbeeld bij financieringsvraagstukken, investerings- en overnametrajecten, herstructureringsprocessen en het vormgeven van zekerhedenconstructies en de bijbehorende documentatie.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding bij insolventierechtelijke kwesties als het veilig stellen van eigendommen, het geldend maken van zekerheidsrechten en preferenties in faillissementen of surséances van betaling, alsmede procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid of de pauliana. 

expertise

Een aantal van onze advocaten wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen of benoemd tot bewindvoerder in surséances van betaling. Daarnaast treden wij regelmatig op voor financiële instellingen en wordt, onder meer via 3Masters Opleidingen, les gegeven aan professionals in het bankwezen. 

Juist omdat wij in die verschillende hoedanigheden (advocaat, curator, adviseur) veel kennis en ervaring hebben opgedaan op het terrein van financiering, zekerheden & insolventie, zijn wij bij uitstek in staat om in elk voorkomend geval toegesneden te adviseren en te begeleiden.