bestuursrecht advocaat - overheid

Een gespecialiseerd bestuursrecht advocaat van Keizers Advocaten kent alle spelregels die op de besluiten van overheidsorganen van toepassing zijn. Om haar taken uit te oefenen nemen overheidsorganen, zoals Burgemeesters, Wethouders, Gedeputeerde Staten of de Minister, besluiten die voor burgers en ondernemingen ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Andersom hebben burgers en ondernemingen vaak weer de medewerking van deze overheidsorganen nodig om hun plannen te kunnen realiseren.

Het bestuursrecht is een ingewikkeld rechtsgebied, in het bijzonder omdat het aantal bestuursrechtelijke wetten omvangrijk is. Keizers Advocaten beschikt over specifieke kennis op dit rechtsgebied.

expertise

Een bestuursrecht advocaat kan te maken krijgen met uiteenlopende vraagstukken zoals bestemmingsplannen, projectbesluiten, omgevingsvergunningen voor bouwen, gebruik, monumenten, milieuactiviteiten e.d. Maar ook met onteigening, voorkeursrechten, planschade, nadeelcompensatie en overheidsaansprakelijkheid. Of handhavingskwesties, zoals besluiten tot het opleggen van een dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een bestuurlijke boete, behoren tot het bestuursrecht. Gespecialiseerde advocaten kunnen u in deze kwesties bijstaan.

Vergist u zich niet: succesvol procederen in het bestuursrecht vereist deskundigheid. Een gespecialiseerd bestuursrecht advocaat van Keizers Advocaten behoedt u voor valkuilen.

Keizers Advocaten heeft een gespecialiseerd bestuursrecht advocaat in de persoon van Mr. M.T.C.A. (Marcel) Smets. Landelijk opererend vanuit Eindhoven.