vastgoed

De regelgeving op het gebied van vastgoed is complex. Keizers Advocaten is in staat om ieder juridisch vraagstuk omtrent grond, bedrijfs- en woonruimte op te lossen. Wij beschikken over bijzondere expertise op het gebied van aanbesteding, projectontwikkeling, grondexploitatie en onteigening, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor bouwen, gebruik, monumenten, milieuactiviteiten etcetera.

expertise

Onze deskundigheid strekt zich verder uit op het gebied van geschillen in de bouw, eigendomsvraagstukken, koop en verkoop van onroerend goed, huur van woon- en bedrijfsruimte, bodem- en grondwaterverontreiniging en het burenrecht.